Tips och tutorials

Handel kan vara mycket lukrativt när det bästa sättet tas. Expertrapporter visar att mer än 40 % av investerarna tjänar pengar genom onlinehandel.

Näthandel och handel vidare Bitcode Prime innebär att satsa på upp- och nedgångar i tillgångspriserna. Mycket volatila tillgångar som krypto och valuta tenderar att generera den bästa avkastningen. Onlinehandel ska inte förväxlas med onlineinvestering.

Handel innebär att satsa på kortsiktiga tillgångsrörelser. Ju högre tillgångspriset svänger, desto mer pengar kan du tjäna. Å andra sidan är investeringar på lång sikt och drar nytta av långsiktig tillgångsprisvinst.

Mycket volatila tillgångar som krypto och valuta är bäst lämpade för handel. Nedan är några av tipsen att observera för att handla med krypto framgångsrikt.

Lär dig grunderna för handel

Handelsverktyg som de som tillhandahålls via denna plattform gör handelsprocessen enkel. Detta betyder dock inte att du ignorerar handelsgrunderna. Att förstå det grundläggande handelsspråket hjälper dig att bemästra sådana verktyg snabbt. Detta kommer att leda till handelsframgång.

Handla med det du har råd att förlora

Lägg inte alla dina besparingar i krypto eftersom detta kommer att orsaka oro. Ångest kommer sannolikt att grumla beslutsfattandet. Att lägga alla dina besparingar på kryptohandel är dumdristigt med tanke på den höga volatiliteten och oförutsägbarheten på marknaderna.

Handla USA eller Londons tidszon

Tillgångens volatilitet skiljer sig med tidszoner. Kryptomarknaderna är mer volatila när livehandel sker på NYSE och LSE. Du bör handla med kryptovolatiliteten under dessa tidszoner. Handeln bör börja när marknaden öppnar och sluta när marknaden stänger. Följaktligen bör du handla mellan 8:00 AM och 4:00 PM EDT.