Kiến thức cơ bản về tiền điện tử

Giao dịch trực tuyến và giao dịch trên Bitcode Prime liên quan đến việc đầu cơ vào các công cụ tài chính trên web. Giao dịch khác với đầu tư.

Các tài sản tài chính được giao dịch trực tuyến bao gồm cổ phiếu, hàng hóa, chỉ số thị trường, ngoại hối và tiền điện tử. Bạn có thể giao dịch các tài sản này trực tiếp hoặc thông qua các công cụ phái sinh của chúng. Ví dụ về các công cụ phái sinh bao gồm Hợp đồng tương lai, Kỳ hạn, Quyền chọn và CFD.

Chúng ta sẽ thảo luận về CFDs bên dưới vì Bitcode Prime giao dịch tiền điện tử và chứng khoán thông qua chúng. Hãy tiếp tục đọc để biết những điều cơ bản về giao dịch trực tuyến.

Giải thích đầu tư trực tuyến!

Đầu tư liên quan đến việc mua các công cụ tài chính với mục tiêu bán chúng khi giá tăng. Bạn sẽ cần phải giữ khoản đầu tư trong nhiều tháng hoặc nhiều năm để giá tăng đáng kể. Đầu tư vào cổ phiếu kiếm tiền thông qua lãi vốn và cổ tức.

Đầu tư vào tiền điện tử chỉ tạo ra tiền thông qua lãi vốn. Tuy nhiên, tài sản tiền điện tử được biết là tạo ra lợi nhuận đáng kể và do đó có lợi hơn cổ phiếu. Sự thay đổi giá đáng kể cũng có nghĩa là loại tài sản này có rủi ro hơn khi đầu tư vào.

Giải thích giao dịch trực tuyến

Mặt khác, giao dịch liên quan đến việc đặt cược vào biến động giá trong thời gian ngắn. Giao dịch diễn ra thông qua các nhà môi giới tài chính chuyên biệt. Bạn có thể giao dịch một tài sản tài chính trực tiếp hoặc thông qua các công cụ phái sinh của nó.

Giao dịch phái sinh giải thích!

Phái sinh là một tài sản tài chính mà giá trị của nó được lấy từ giá trị của một tài sản cơ sở. Loại phái sinh phổ biến nhất được gọi là Hợp đồng Chênh lệch (CFD). CFD có thể được giao dịch trên gần như tất cả các tài sản tài chính được giao dịch trực tuyến.

Mô hình Bitcode Prime các công cụ có thể được sử dụng để giao dịch nhiều loại tài sản tài chính. Tuy nhiên, những cái phổ biến nhất dành cho giao dịch tiền điện tử. Chúng tôi loại bỏ sự phức tạp trong giao dịch bằng cách giúp các nhà giao dịch phân tích dữ liệu lớn và xây dựng các tín hiệu chất lượng trong vòng vài phút.