Grunderna i krypto

Näthandel och handel vidare Bitcode Prime handlar om att spekulera i finansiella instrument över webben. Handel skiljer sig från investeringar.

Finansiella tillgångar som handlas online inkluderar aktier, råvaror, marknadsindex, forex och krypto. Du kan handla med dessa tillgångar direkt eller genom deras derivat. Exempel på derivat inkluderar terminer, terminer, optioner och CFD:er.

Vi kommer att diskutera CFD nedan sedan Bitcode Prime handlar krypto och aktier genom dem. Fortsätt läsa för grunderna i onlinehandel.

Onlineinvestering förklaras!

Investering innebär att köpa finansiella instrument med målet att sälja dem när priserna stiger. Du kommer att behöva hålla investeringen i månader eller år för att priserna ska öka avsevärt. En investering i aktier tjänar pengar genom kapitalvinster och utdelningar.

Att investera i krypto genererar bara pengar genom kapitalvinster. Dock är kryptotillgångar kända för att ge dramatiska vinster och är därför mer lönsamma än aktier. De dramatiska prisförändringarna gör också att denna tillgångsklass är mer riskfylld att investera i.

Onlinehandel förklaras

Å andra sidan innebär handel att satsa på korta prisrörelser. Handel sker genom specialiserade finansiella mäklare. Du kan handla med en finansiell tillgång direkt eller genom dess derivat.

Derivathandel förklaras!

Ett derivat är en finansiell tillgång vars värde härleds från värdet av en underliggande tillgång. Den vanligaste typen av derivat är känd som Contract for Difference (CFD). CFD:er kan handlas på nästan alla finansiella tillgångar som handlas online.

Du har nu möjlighet Bitcode Prime verktyg kan användas för att handla med en mängd olika finansiella tillgångar. De mest populära är dock för kryptohandel. Vi eliminerar komplexiteten i handeln genom att hjälpa handlare att analysera big data och bygga kvalitetssignaler inom några minuter.